مدرسه نامتعارف اثر مسعود ریاعی

مدرسه نامتعارف اثر مسعود ریاعی

مدرسه نامتعارف اثر مسعود ریاعی

نویسنده در این کتاب با بهره‌مندی از معارف اسلامی قرآن کریم به طرح مباحث ذهن نامتعارف،
دیدن نامتعارف، زندگی نامتعارف، سلطه نامتعارف، عشق نامتعارف، طعام نامتعارف، طبیعت
نامتعارف، راه نامتعارف، ستیز نامتعارف، مرگ و پایان نامتعارف می‌پردازد تا در پی آن آدمی را
در یافتن چشمه درون که همان رسیدن به کمال است، یاری رساند.
به بیان نویسنده ذهن نامتعارف همان رهایی از قیود ذهنی است، چرا که اگر این قیود شکسته
نشود آدمی همواره در عالم محدود خویش خواهد ماند و حقیقت را نخواهد یافت.
به اعتقاد وی ذهن نامتعارف باعث می‌شود تا انسان معنای زندة «هو معکم» را به خوبی دریابد و
به دنبال آن به معرفت الهی تا سرحدّ امکان برسد.

مدرسه نامتعارف اثر مسعود ریاعی

وقتی آدمی به معرفت الهی رسید آن‌گاه تکامل‌اش را به فردا حواله نمی‌کند و در حال زندگی می‌نماید.
به باور نویسنده زندگی در حال، تمام چیزهای نامتعارف را برای آدمی رقم می‌زند و آن‌گاه او می‌تواند به قله برسد.
قله‌ای که از اعماق درون سر به فلک کشیده است. شایان ذکر است در بخش ضمائم کتاب نیز
شرح تفسیری تسبیحات اربعه ارائه شده است.

برای ورود به قلمروهای باطنی باید نگاه ظاهربین گذشته را کنار زد و از آموزش های متعارفی

که همواره از بیرون القا شده و می شود، فاصله گرفت.

جز این باشد نیل به مفاهیم بلند معنوی امکانپذیر نمی نماید زیرا عوالم معنوی هر کدام دارای منطق و زبان ویژه خویش اند.

مدرسه نامتعارف” مقدمه ای ضروری و زمینه ساز نیل به عوالم باطنی است.

حق جو در میان این سطور می آموزد چگونه با نگرشی دیگر بر خویش و جهان بنگرد

مدرسه نامتعارف اثر مسعود ریاعی

مدرسه نامتعارف اثر مسعود ریاعی

ذهن، خود یک ذهنیت است و از آنجا که ایجاد کردنی است از بین رفتنی نیز هست.
جهان‌های ذهنی بـــا آنکه طویل المدت‌اند، اما ابدی نیستند.
زندگی در بهشت‌های ذهنی، مشروط به قوانینی است که به ذهـن القاء شده است.
این بــهشت‌ها بــــرای روح‌های بزرگ، یک قفس تنگ است.

در این مدرسه باید ذهن را نرم و رام کرد.

باید گفتگو‌های درونی پایان گیرد. اینجا جایی برای دامن زدن به دانسته‌های گذشته نیست.

باید با آنچه که خوانده‌ای و دانسته‌ای خداحافظی نمود.

 برای دانلود فایل کتاب کلیک کنید

لطفا نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود
دانلود
بالا