روز خوب رابايد ساخت

روز خوب رابايد ساخت

روز خوب رابايد ساخت

روز خوب رابايد ساخت

روز خوب كه در نميزنه بياد داخل!
روز خوب كه ازجعبه شانس درنمياد!
روز خوب كه يكي از روزهاي هفته نيست درمسلسل ناگزير تقويم طلوع كند!
روز خوب كه سر برج نيست خود بخود- البته گاهي باناز وكرشمه بياد!
قبض آب وبرق و…. نيست كه وقت و بي وقت ، وقتي خسته ازسركاربرميگردي از شكاف در آويزون باشه!
روز خوب كه …..
نه!
روز خوب رابايد ساخت
بايد نوازشش كرد
بايد آراست وپيراست
بايد به گيسوهاش گلهاي وحشي صحرايي زد
بايد عطر دلخواهش رو خريد
گل دلخواهش رو روي ميز گذاشت
شعر دلخواهش رو سرود
بايد نازش را كشيد
به رويش خنديد
روزخوب را بايد خلق كرد
وبعد در آغوش آرام يك روز خوب لذت دنيا را چشيد….

لطفا نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود
دانلود
بالا